Zapytanie ofertowe 08.05.2018 – Zakup i instalacja zespołu silosów do magazynowania