Zapytania Ofertowe

Silosy – zakończenie

W odpowiedzi na przedstawione w dniu 08.05.2018 zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:  1. Agremo Sp. z o.o.  ul.Parkowa 7  49-318 Skarbimierz  Oferta wpłynęła 22.05.2018  Inne ofert nie wpłynęły.  Agremo Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu:  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i złożyli stosowne oświadczenie w tej sprawie w formularzu…

Więcej

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018

W odpowiedzi na przedstawione w dniu 08.05.2018 zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty: 1. Bau Center Mariusz Ludian ul. Leśna 13 23-310 Modliborzyce Oferta wpłynęła 21.05.2018 Inne ofert nie wpłynęły. Bau Center Mariusz Ludian spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i złożył stosowne oświadczenie w tej sprawie w…

Więcej